Viljandi Lumepark
Reeglid

Reeglid

Mäekoodeks

Respekteeri kaassuusatajaid/laudureid: ära sea oma käitumisega ohtu teisi suusatajaid/laudureid.
Enne sõitma asumist veendu oma sõiduoskustes.
Kontrolli alati oma laskumist, arvestades valitsevaid tingimusi, oma võimeid ja nõlva profiili.
Möödumisel tuleb jätta piisavalt ruumi enda ja eelsõitja vahele juhtumiks, kui eelsõitja teeb ootamatu manöövri.
Laskumist alustades, nõlvale saabudes ja/või pärast peatust nõlval jälgi alati kaassõitjaid nii alla nõlva kui üles nõlva, st. HOIA SILMAD LAHTI!!!
Peatumine nõlval: väldi peatust kitsaskohtades. Alati liikuge nõlva äärealale kui plaanite peatuda.
Jalgsi nõlval liikudes hoidke alati nõlva äärtele.
Juhinduge alati väljapandud märkidest ja viitadest.

Vältimaks vigastusi ja õnnetusi nõlvadel

Juhindu professionaalsetest nõuannetest ja õpetusest sõiduõppel – vigastused on kergemad tulema õppe algstaadiumis ja sissejuurduvaid ebaõigeid tehnilisi võtteid ja hoiakuid on hiljem raseke parandada. Sammuti võivad valed hoiakud saada takistuseks hilisemale arengule.
Kontrolli oma varustust regulaarselt või kasuta varustust usaldusväärsest laenutusest. Varustuse valimisel ära ülehinda ennast, vali õige pikkusega ja profiiliga mudel. Saapad peavad olema parajad – liiga suure saapaga ei saa hästi suuska kontrollida, väikese saapaga võib jalg külmetuda ja ebamugavus tingib sõiduvead. Varustuse laenutus, kus ei küsita teie pikkust/kaalu, ei ole ilmselt usaldatav.
Tee piisavalt soojendust – kuluta mõned minutid venitustele /painutustele.
Ole tähelepanelik väsimuse suhtes – paljud vigastused juhtuvad päeva teises pooles, kus väsimus on kehasse pugenud.
Püüa vältida kaaslaste poolt pealesunnitult enda proovilepanemist nõlvadel ja kiirustel mis ei ole sinu võimetele vastavad. Kogenenumate kaaslastega sammupidamine võib tihtipeale lõppeda vigastusega.
Kanna sobivat riietust, soovitavalt “kihilist”. Ära unusta ka vajadusel maski või kaitseprille.
Vastutus vigastuste eest jääb igal enda kanda.

Suusalifti kasutamise reeglid

Klient peab enne suusaliftile asumist olema veendunud, et talle on jõukohane valitud suusalifti ja nõlva kasutamine.
Suusaliftile asutakse ainult selleks ette nähtud kohas. Poole nõlvapealt suusaliftile asumine on keelatud.
Suusaliftilt lahkumine toimub ainult selleks ettenähtud kohas.
Keskuse administratsioonil on õigus keelduda teenuste osutamisest kliendile, kui klient ei täida keskuses kehtestatud reegleid.
Vastutus vigastuste eest jääb igal enda kanda.

Snowtubingu reeglid

Snowtubing on ettenähtud ÜHELE kasutajale (edasirentimine keelatud)
Snowtube on alates lastele 5a. eluaastast
Suusanõlvadel on tuubide ja kelkude kasutamine keelatud
Keelatud on mitme snowtube’i vahel “rongi” moodustamine
Mäesuusasaabastega ei ole snowtube’i kasutamine lubatud
Snowtubing on sobiv lastele alates neljandast eluaastast. Lapsed vanusega alla 10a peavad olema vastutava täiskasvanu järelvalve all
All seisma jäädes siirdu kohe kõrvale
Tuubiga talvekeskuse territooriumilt lahkumine on keelatud
Alkoholijoobes isikuid ei teenindata
Tahtlikult inventari lõhkumise korral lõpetatakse pilet enne tähtaja lõppu ja raha ei tagastata
SOOVITAME KASUTADA KIIVREID
Vastutus vigastuste eest jääb igal enda kanda.

Lumelauapargi reeglid

Kõik aktraktsioonid on mõeldud selleks, et sinul ja kaaslastel oleks mäel tore olla ja huvitav sõita.
Kasuta ainult neid atraktsioone, millest jõud üle käib!
Enne hüppesse minekut veendu,et maandumine on vaba.
Anna oma stardist teistele sõitjatele käetõstega märku!
Hoia pikivahet!
Ebaõnnestunud hüppe korral vabasta kiiresti maandumispaik!
Õnnetuse puhul hüpe või reil koheselt sulgeda, osutada esmaabi ja teavitada koheselt mäetöölist!
Mäest üles tulekuks kasutada lifti või selleks mõeldud rada!
Lifti kasutamine ilma mäepiletita keelatud!
Hoia mäel puhtust. Prügi jaoks leiad prügikasti!
Varustuse laenutamine vaid dokumendi alusel!
Vastutus vigastuste eest jääb igal enda kanda.